You have reached the website

MASINA GARANTII

KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto® masinate garantii

KRUPS annab garantii lisapakkumisena, mis ei mõjuta tarbija seaduslikke õigusi. Espressomasinatele antakse alates ostukuupäevast KRUPSi 2-aastane garantii mehaanika- ja elektridefektidele. Hoidke ostutšekk kindlasti alles.
Garantiiperioodi ajal parandab KRUPS toote või vahetab osad tasuta, kui toode tagastatakse koos ostutšekiga KRUPSi volitatud hoolduskeskusesse. Kasutage alati originaalpakendit või hoiukasti, et vältida lisakahjustusi ning saada postiettevõtte saatmiskinnitus.
Garantii ei ole loovutatav.
Alljärgnev ei kuulu garantii alla:

Toote väärkasutamine või ebaõige käitlemine või juhiste eiramine.

Kui toodet ei ole hooldatud (katlakivi eemaldatud / puhastatud vastavalt vajadusele) kooskõlas juhistega.

Toote juurde kuuluvad klaas- ja portselankomponendid.

Kahjustused, mis tekivad masina kasutamisel muul pingel, kui tootele trükitud pingel.

Väljaspool Ühendkuningriiki müüdud tooted.

Kasutamine muul otstarbel kui kodumajapidamises.

Normaalne kulumine.

Ülekoormuse, ebaõige kasutamise, hooletuse ja õnnetuse tagajärjel tekkiv kahju.

Modifikatsioonid, mille on teinud toote ostja, või remontimine muu isiku poolt peale volitatud esindaja.

Tarvikud, näiteks filtrid, tihendid jne, mille normaalne eluiga on piiratud. Need osad ei kuulu garantii alla ja need tuleb regulaarselt välja vahetada.

Kui teil on muid küsimusi, võtke meiega ühendust selle veebilehe kaudu või helistage meie klienditeeninduskeskusesse numbril 6177441 või 6366525.

 

DELONGHI NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MASINATE GARANTII

See garantii kehtib kõigile DeLonghi ja Dolce Gusto brändi toodetele (tootel peab olema mõlema brändi logo).

Mida garantii hõlmab?
Anname kõigile seadmetele materjali- ja tootmisvigade puudumise garantii. Meie kohustus selle garantii raames piirdub vigase komponendi või nende osade remondiga meie tehases või volitatud hoolduskeskuses, välja arvatud transpordi käigus kahjustunud osad. Toote asendamise või tagastamise korral tuleb seade tagastada makstud postikuludega ning lisada kehtiv ostudokument. Remonditud või uus mudel tagastatakse ettevõtte kulul. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet kasutatakse kooskõlas selle kasutusjuhendiga ning vahelduvvooluvõrgus (AC).

Kui kaua garantii kehtib?
Garantii kehtib kaks (2) aastat alates ostudokumendil näidatud ostukuupäevast ja kehtib ainult toote esmaostjale.

Mida garantii ei hõlma?
Garantii ei hõlma puudusi ega kahjustusi, mis tulenevad seadme remontimisest või modifitseerimisest väljaspool meie tehast või volitatud hoolduskeskust, samuti ei kehti see seadmetele, mille kallal on tarvitatud vägivalda, mida on väärkasutatud, hooletult kasutatud või mis on sattunud õnnetusse. Samuti ei hõlma garantii selle toote kasutamisest tulenevaid kaudsed kahjusid ega lepingu või selle garantii rikkumisest tulenevaid kahjusid. Garantii ei kata seadmeid, mis ei toimi korrektselt, kuna neid ei ole kooskõlas kaasasolevatele tehase juhistele katlakivist puhastatud.

Kuidas kasutada teeninduse teenuseid?
Kui seadet on vaja remontida, võtke meiega ühendust selle veebilehe kaudu või helistage meie klienditeeninduskeskusesse numbril 6177441 või 6366525.

Ülalkirjeldatud garantii asendab kõik muud selgelt väljendatud garantiid ja kohustused. Kõik iseenesestmõistetavad garantiid on piiratud eespool kirjeldatud garantiiperioodiga. DeLonghi/Dolce Gusto ei volita ühtegi teist isikut ega ettevõtet võtma seoses DeLonghi/Dolce Gusto seadmete müügi või kasutamisega DeLonghi/Dolce Gusto nimel mis tahes vastutust. See garantii annab teile kindlad õigused ja teil võib olla muid õigusi, mis erinevad riigiti.