You have reached the website

TINGIMUSED

OLULISEMAD KÜSIMUSED JA VASTUSED

Täname teid selle veebilehe külastamise eest. Loodame, et leiate siit Nestlé ja meie toodete kohta rohkem infot.

Nestlé austab teie andmekaitsealaseid õigusi veebis nii meie veebilehe kasutamisel kui ka meiega meili teel suhtlemisel. Oleme rakendanud meetmed, mis on vajalikud teie poolt meile edastatud isikuandmete kaitsmiseks.

Need andmekaitsepõhimõtted sätestavad Nestlé andmekaitsetavad interneti ja muude elektrooniliste sidevõrkude kasutamisel.

Väga oluline on, et te teaksite, et Nestlé on teie isikuandmete vastutav töötleja (vt selle infolehe küsimust 18). Andmekaitsepõhimõtetes sätestatud põhimõtted rakenduvad kõigile Nestlé kontserni kuuluvatele andmete vastutavatele töötlejatele.

Küsisime endalt isikuandmete kohta, mida te Nestléle edastate, hulga küsimusi, mis teile meie arvates võiksid huvi pakkuda. Vastustest saate teada oma isikuandmete alastest õigustest ja meetmetest, mida Nestlé võtab teie isikuandmete kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Loodame, et sellest infost on teile kasu.

Kui teil tekib küsimusi oma isikuandmete või nendega seotud tavade kohta, pöörduge Nestlé klienditeeninduse poole, mille kontaktandmed leiate küsimusest 5.