You have reached the website

PRIVAATSUS

Peamised küsimused ja vastused

Täname, et külastasite seda veebisaiti. Loodame, et naudite Nestlé‘ ja meie toodete kohta lisateabe lugemist.

Nestlé austab teie õigusi privaatsusele veebikeskkonnas, kui kasutate seda veebisaiti või meie mobiilirakendusi ja suhtlete meiega elektroonselt. Seega oleme loonud selle privaatsusavalduse andmaks teile teada, kuidas Nestlé S.A. („Nestlé” või „meie”) kogub, säilitab, kasutab ja töötleb isikuandmeid, mida annate meile selle Nestléle kuuluva veebisaidi ja/või meie mobiilirakenduste kaudu („veebisait ja/või meie rakendused”).

Selle veebisaidi ja/või meie rakenduste kasutamisega nõustute selles privaatsusavalduses kirjeldatud tavadega (sh Nestlé‘ küpsiste poliitika, vt 8. küsimust). 

Kui te ei nõustu selle privaatsusavalduse või Nestlé‘ küpsiste poliitikaga, ärge kasutage seda veebisaiti või meie rakendusi. Me jätame omale õiguse teha igal ajal selles privaatsusavalduses või Nestlé‘ küpsiste poliitikas muudatusi. Kõik muudatused avaldatakse selles privaatsusavalduses või Nestlé‘ küpsiste poliitikas ja olulised neist kehtivad tavaliselt vaid pärast muudatuse jõustumist kogutud tegevustele ja teabele. 

Soovitame korrapäraselt seda privaatsusavaldust ja Nestlé‘ küpsiste poliitikat üle vaadata veendumaks, et olete kursis kõigi muudatuste ja teie teabe võimalike kasutusviisidega.

Teadke, et Nestlé S.A. on kogu Nestléle esitatava isikliku teabe andmetöötleja.

Kui teil on oma isikuandmete osas nõudmisi või selle privaatsusavalduse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Meie veebipõhiste privaatsuspõhimõtete üksikasjaliku kirjelduse saamiseks klõpsake mõnda järgmistest küsimustest.

1. Milliseid isikuandmeid me teilt kogume ja kuidas seda teeme?

Lihtsalt selle veebisaidi ja/või meie rakenduste sirvimiseks ei nõua me teilt mingite andmete esitamist. Kui aga soovite kasutada mitut selle veebisaidi ja/või meie rakenduste pakutavat funktsiooni ning teenust, võime paluda teil esitada teatud isiklikku ja/või demograafilist teavet. Isikuandmed (selles privaatsusavalduses kasutatud viisil) viitavad mis tahes teabele, mida saab kasutada teie tuvastamiseks või teiega ühenduse võtmiseks veebis või muul moel. Need võivad hõlmata näiteks teie nime, posti- või meiliaadressi, telefoninumbrit (isiku tuvastamist võimaldav teave) ja ka demograafilist teavet, nagu sünnikuupäev, vanus, sugu, harjumused või eelistused, kui see teave on seotud teie isiku tuvastamisega (ühise nimetusena isikuandmed).

Isikuandmeid kogutakse vaid teie nõusolekul (nt kui te ise teadlikult esitate need meile mõne veebivormi kaudu sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes) ning tavaliselt toimub see järgmisel kujul.

Registreerumine (üldine veebisaidil/rakenduses registreerumine), teabelehe tellimine, mis on veebisaidi ja/või meie rakenduste põhine ja mis ei kuulu üldise veebisaidil/rakenduses registreerumise alla.

Uuringud ja küsitlused.

Foorumid ja muud interaktiivsed tegevused.

Sõbrale saatmine.

Tagasiside, küsimused või kommentaarid meiega ühenduse võtmise vormi kaudu.

Äriga seoses esitatud teave (nt resümeed, meediapäringud jne).

Veebipõhine värbamine (nt Nestlé‘ pakutavale töökohale kandideerimine, postitades oma CV).
Kõik muud isikuandmete esitamist nõudvad taotlused.

Eelnimetatud funktsioonide jaoks kogutud teabe tüüp ja maht olenevad toimingust. Nõutud isikuandmed võivad hõlmata ees- ja perekonnanime, meili- ja koduaadressi ning telefoninumbrit (töö- või kodunumber). Mõne toimingu jaoks võib teil olla vaja luua kasutajanimi ja/või parool ja/või esitada enda kohta demograafilist lisateavet (sh järgmist: (i) vanus või sünnikuupäev, (ii) sugu, (iii) kasutussagedus, (iv) faktid majapidamise või elustiili kohta ja/või (v) muu asjakohane teave).

Tagasi algusesse

2. Kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Nestlé kasutab kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellelt veebisaidilt ja/või meie rakendustest kogutud isikuandmete (sh tundliku loomuga isikuandmed ja alla 13-aastaste isikuandmed) konfidentsiaalsuse ja turbe tagamiseks. Need meetmed hõlmavad järgmisi, kuid ei piirdu nendega: (i) teie isikuandmete säilitamine turvalises töökeskkonnas, kus teave pole avalikkusele kättesaadav ja sellele pääsevad juurde vaid Nestlé‘ volitatud töötajad ja meie agendid ning peatöövõtjad, ja (ii) veebisaidi/rakenduse registreeritud kasutajate isiku kinnitamine, enne kui nad pääsevad juurde isikuandmetele, mis meil nende kohta olemas on. Vt ka 5. küsimust.

Tagasi algusesse

3. Milleks me teie isikuandmeid kasutame?

Tavaliselt kasutatakse kogu kogutud teavet sel eesmärgil, mille jaoks te selle teabe meile esitasite, või kogumise ajal või selles privaatsusavalduses esitatud muul eesmärgil. Kui näiteks registreerute sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes (üldine veebisaidil/rakenduses registreerumine), kasutatakse teie esitatud teavet, et pakkuda teile eeliseid ja privileege, mis tavaliselt registreerumisega kaasnevad (nt võimalus saada registreerumisel valitud või sellega automaatselt kaasnevaid teateid). Samuti kui võtate meiega ühendust veebivormi kaudu, kasutatakse teie teavet teie päringule või kommentaarile vastamiseks ja mõnel juhul teie küsimuste vastuste anonüümseks postitamiseks veebisaidile ja/või meie rakendustesse.

Sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes registreerumisel või teabe esitamisel võidakse teile anda valik (märkeruudu kaudu või muul moel) kasutada teie teavet taotletavast põhitoimingust või -teenusest erineva toimingu või teenuse jaoks. Kui näiteks registreerute võistlusel või muus kampaanias osalemiseks, võib teil olla võimalik tellida ka teabelehti või teateid veebisaidilt ja/või meie rakendustest, mis kampaaniat korraldavad, või muudelt veebisaitidelt või Nestlé‘ toodetelt. Kui otsustate need lisateenused tellida, kasutame teie teavet, et neid teile pakkuda.
Võime teie isiklikku ja/või demograafilist teavet kasutada ka meie sisemisteks turu- ja demograafiauuringuteks, et saaksime pidevalt teile pakutavaid tooteid/teenuseid täiustada, isikupärastada ja kohandada ning teie vajadusi paremini rahuldada. Selleks võime vahel ühendada, värskendada või muul moel täiustada selle veebisaidi ja/või meie rakenduste kaudu kogutud isikuandmeid teabega, mis on saadud välistest dokumentidest või kolmandatelt osalistelt.

Tavaliselt säilitame teie isikuandmeid, kuni teie konto on aktiivne, või nii kaua, kui on vaja taotletud teenuste pakkumiseks. 

Loomulikult, kui soovite, et me ei kasutaks enam teie isikuandmeid teile teenuste pakkumiseks (nt soovite loobuda meilide saamisest) võtke meiega ühendust. Teadke, et teie isikuandmeid säilitatakse mõistliku aja jooksul ja nii kaua, kui on vaja meie juriidiliste ja eeskirjadel põhinevate kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, lepingute jõustamiseks ja muudeks sarnasteks dokumendihalduse eesmärkideks.

Järgmised vahendid pakuvad lisateavet selle veebisaidi ja/või meie rakenduste teatud funktsioonide kohta.

Teabelehed ja meil

Kui annate meile oma meili- ja/või postiaadressi (kas osana üldisest veebisaidil/rakenduses registreerumisest või kindla teabelehe või teadete tellimiseks), kasutatakse teie esitatud kontaktandmeid taotletud teabelehe, teadete või kirjanduse saatmiseks teile. Peale selle võite saada kirju, mis tutvustavad teile teisi Nestlé‘ kaubamärke või veebisaite. Need materjalid võidakse saata tavakirja või meili teel.
Võime teie meiliaadressi kasutada ka asjaajamisega seotud või administratiivsete kirjade saatmiseks (nt kinnitusmeil, kui registreerute millekski või tellite/tühistate kindla toimingu) või kindlate teenustega seotud teadete saatmiseks (nt teated meie privaatsuspoliitika uuendamise, katkestatud funktsioonide või programmide kohta sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes või veebiteenuste/tehnilise toe poliitika muudatuste või muude taoliste muudatuste kohta). Ühiselt nimetatakse neid kirju selles privaatsusavalduses administratiivseteks kirjadeks.

Uuringud ja küsitlused

Sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes võidakse teha kahte tüüpi uuringuid või küsitlusi. Ühe korral küsitakse ainult demograafilist või uuringuteavet (nt vanus, sugu, majapidamise kohta käiv teave, muud huvid jne) ja teave pole seotud teie isikuandmetega. Teisel juhul (nt konto registreerimisel) võime koguda sama teavet ja ühendada selle teie isikuandmetega.
Foorumid ja muud interaktiivsed funktsioonid
Võime pakkuda interaktiivseid funktsioone, mis võimaldavad sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes postitada või avaldada sõnumeid, lugusid, pilte või kunstitöid. Kuigi püüame neid toiminguid kasutavaid ja neis osalevaid inimesi kaitsta, soovitame olla ettevaatlik isikuandmete või enda piltide avaldamisega avalikes kohtades (nt foorumis või muudes veebikogukonna tüüpi funktsioonides). Teile tundmatud inimesed võivad seda teavet koguda ja kasutada. Seega ei saa me tagada sellistes kohtades postitatud teabe turvalisust ja privaatsust ega vastuta selle eest. Kasutate neid funktsioone omal vastutusel. Võtke meiega ühendust, kui soovite, et eemaldaksime teie isikuandmed ajaveebist või kogukonna foorumist. Mõnel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie isikuandmeid eemaldada ning sel juhul anname teile sellest ja probleemi põhjusest teada.

Teadke, et kui postitame pildi või sõnumi, mille te meile mõne sellise funktsiooni kaudu saatsite, võime koos pildi või sõnumiga postitada kindlat teavet teie kohta (nt kasutaja- /eesnimi või perekonnanime initsiaal ja/või elukoha linna või riigi nimi).

Sõbrale saatmine

Ühekordse kasutuse funktsioonide jaoks nõutud isikuandmeid (tavaliselt nimed ja meiliaadressid) kasutatakse ühe korra (nt kirja saatmiseks) ega säilitata edasiseks.

Äriga seotud teave

Selle veebisaidi ja/või meie rakenduste mõnes osas võib teil olla võimalik esitada teavet enda või teie esindatava ettevõtte kohta. Need osad võivad olla nt karjääri osa, kus saate veebi kaudu resümeed esitada või tööle kandideerida, või meediapäringutega tegelemise osa või vorm. Kuigi selles kontekstis kogutud isikuandmeid kasutatakse vaid ettenähtud eesmärgil (nt resümeed kasutatakse vaid tööle kandideerimise protsessis), ei kehti sellele teabele muus osas selle privaatsuspoliitika tingimused.

Tagasi algusesse

4.Mis juhtub, kui keeldute oma isikuandmeid esitamast?

Kui otsustate isikuandmeid nende küsimisel mitte esitada, ei pruugi teil olla võimalik sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes teatud toiminguid teha ja isikupärastatud funktsioone kasutada ning see võib piirata teile pakutavaid teenuseid ja eripakkumisi. Kui te näiteks ei anna oma meiliaadressi, pole teil võimalik saada meie teabelehti ega muul moel sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes registreeruda. Lihtsalt selle veebisaidi ja/või meie rakenduste sirvimiseks ning Nestlé‘ kohta lisateabe saamiseks ei pea te siiski meile mingeid isikuandmeid esitama.

Tagasi algusesse

5. Kellele me teie isikuandmeid avaldame ja miks?

Nestlé ei jaga teie isikuandmeid kunagi ühegi kolmanda osalisega, kes kavatseb neid kasutada turunduseesmärkidel (v.a juhul, kui oleme teid sellest selgelt teavitanud ja olete meile selleks selgelt loa andnud).

Nestlé võib teie isikuandmeid jagada oma tütarettevõtetega – ettevõtetega, mida Nestlé juhib otsese või kaudse omanduse kaudu (ühise nimena Nestlé Group). Nestlé võib teie isikuandmeid ka kolmandate osalistega jagada, kuid ainult järgmistel juhtudel.

Teenusepakkujad, agendid ja töövõtjad
Me võime kasutada kolmandaid osalisi (nt teenusepakkujad, agendid või peatöövõtjad), et pakkuda selle veebisaidi ja/või meie rakenduste sisetoimingute jaoks tuge ning aidata meil veebisaiti ja/või meie rakendusi või seal saadaolevaid eri funktsioone, programme ja kampaaniaid hallata. Mõned neist kolmandatest osalistest võivad asuda väljaspool riiki, kust seda veebisaiti ja/või meie rakendusi külastasite. Näiteks meie veebisaidi hostimise peamine teenusepakkuja asub Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis (vt ka 7. küsimust). Need kolmandad osalised ja nende töötajad võivad teenuste pakkumise käigus teie isikuandmetega kokku puutuda. Kõik need kolmandad osalised peavad alati tagama teie isikuandmete turbe samal tasemel, mis Nestlé ning vajaduse korral seob neid juriidiline leping kaitsmaks teie isikuandmete privaatsust ja turvalisust. Samuti võivad nad isikuandmeid töödelda vaid juhul, kui Nestlé seda eraldi ette näeb.

Partnerid ja ühised kampaaniad

Aeg-ajalt võime sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes koos teise ettevõtte, organisatsiooni või muu maineka kolmanda osalisega teha ühiseid või kaassponsoreeritud programme või kampaaniaid ning selle osana koguda ja töödelda isikuandmeid. Kui sellise kampaania osana kogub teie isikuandmeid mõni muu ettevõte kui Nestlé (või neid jagatakse mõne muu ettevõttega), teavitame teid sellest isikuandmete kogumise ajal.

Teisi ettevõtteid kaasavaid kampaaniaid korraldades võime esitada eraldi lingi selle ettevõtte privaatsuspoliitika juurde ja soovitame teil seda enne mis tahes isikuandmete jagamist lugeda, kuna me ei saa tagada, et nad järgivad samu privaatsuspõhimõtteid. Kui te ei soovi, et teie andmeid koguks mõni muu ettevõte kui meie või et neid jagataks muu ettevõttega, võite alati neis tegevustes osalemisest loobuda isikuandmete kogumise/taotlemise ajal.

Juriidilised ja äriga seotud edastused
Võime teie isikuandmeid avalikustada ka juhul, kui seadus seda nõuab, või heas usus, et selline teguviis on vajalik juriidiliste nõuete täitmiseks, nõuete rahuldamiseks või Nestlé, selle klientide või avalikkuse turbe/õiguste kaitsmiseks.

Kui teine ettevõte liitub kogu Nestlé ettevõtte või selle osaga, või omandab selle või kui Nestlé müüb või likvideerib kogu Nestlé‘ ettevõtte või selle osa, on omandajal kohaldatava seaduse järgi juurdepääs selle Nestlé‘ ettevõtte säilitatud teabele, mis võib hõlmata isikuandmeid. Sarnaselt võidakse isikuandmeid edastada osana ettevõtte ümberkorraldusest, maksujõuetusmenetlusest või muust sarnasest, kui see on kohaldatava seadusega lubatud ja seda seadust järgides tehtud.

Koondteave

Võime kolmandate osalistega jagada demograafia või uuringu koondteavet, kuid see teave on anonüümne ega sisalda isikuandmeid. Meie jagatav koondteave võib sisaldada küpsiste ja muu sarnase jälgimistehnoloogia kasutamisega saadud anonüümset teavet, nagu on kirjeldatud 8. küsimuses.

Tagasi algusesse

6. Kuidas saate isikuandmetele juurde pääseda, neid muuta või teha muid valikuid seoses nende kasutamisega?

Järgmisena on ülevaade võimalustest, mis teil on seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega.

1. Teil on alati võimalus mitte jagada meiega oma isikuandmeid. Selle võimaluse kasutamine siiski piirab teile pakutavaid toiminguid ja funktsioone, nagu on kirjeldatud 4. küsimuses.

2. Kui te ei soovi sellelt veebisaidilt ja/või meie rakendustest saada teabelehti, teadaandeid või muid kirju ja/või teenuseid, loobuge registreerumisel nendest kirjadest või teenustest. Kui olete need tellinud ja soovite hiljem neist loobuda, külastage selle veebisaidi ja/või meie rakenduste jaotist Tellimuse tühistamine ning muutke oma eelistusi.

3. Iga teile saadetud kirjaga pakume võimalust loobuda edasiste kirjade saamisest (nt tellimuse tühistamine). Lihtsalt järgige tellimuse tühistamise protsessi või meilis esitatud juhiseid.

Kui mõni eelnevatest variantidest pole saadaval või soovite midagi muud taotleda, võtke meiega ühendust.

Peale selle, kui osalesite programmis, kuhu oli kaasatud kolmas osaline, ja seejuures nõustusite otse kolmandalt osaliselt saama edasisi kirju, peate kolmanda osalisega otse ühendust võtma, et loobuda sellistest kirjadest. See protsess võib olla kirjeldatud kolmanda osalise privaatsuspoliitikas.

Tagasi algusesse

7. Millistesse riikidesse teie isikuandmeid saadetakse ja miks?

Nestlé on globaalne ettevõte ja teie isikuandmeid võidakse üle riigipiiride edastada. Neid võidakse edastada riikidesse, kus andmekaitseseaduste tase erineb selle riigi omast, kus te oma isikuandmed esitasite. Teie isikuandmeid võidakse saata ka Nestlé Groupi eri ettevõtete vahel, mis asuvad eri riikides. Nestlé võtab vastavad meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus nii edastamisel kui ka sihtkohas.

Serverid, mille kaudu see veebisait ja/või meie rakendused saadaval on, võivad asuda väljaspool riiki, kus külastasite seda veebisaiti ja/või meie rakendusi. Enamike Nestlé‘ veebisaitide peamine hostiteenuse pakkuja asub Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis. Selle pakkujaga on sõlmitud leping, mis kohustab tagama privaatsuskaitse kõrge taseme ja nõuab (muuhulgas), et pakkuja tegutseks vaid Nestlé‘ juhiste järgi ja rakendaks pidevalt kõiki vajalikke tehnilisi meetmeid teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Tagasi algusesse

8. Jälgimistehnoloogia. Kuidas ja miks seda kasutame?

Nestlé kasutab jälgimistehnoloogiat (küpsised, IP-aadressid, logifailid, veebimajakad) kindla teabe kogumiseks (nt brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem, viitav leht, tee saidil, ISP-domeen jne), et parandada meie veebisaitide kasutust ja toimivust ning mõista paremini, kuidas külastajad seda veebisaiti ja/või meie rakendusi ning nendes pakutavaid tööriistu ja teenuseid kasutavad. 

Jälgimistehnoloogia aitab meil seda veebisaiti ja/või meie rakendusi teie vajaduste järgi kohandada.

Küpsised

Kasutame küpsiseid, et parandada selle veebisaidi ja/või meie rakenduste kasutust ja toimivust ning mõista paremini, kuidas külastajad seda veebisaiti ja/või meie rakendusi ning nendes pakutavaid tööriistu ja teenuseid kasutavad. Küpsiste salvestamine teie arvutis pakub lihtsat ja mugavat viisi, kuidas saame teie kogemust sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes isikupärastada või täiustada ning muuta teie järgmist külaskäiku nauditavamaks.

Kui soovite Nestlé‘ küpsiste poliitika ja oma õiguste kohta lisateavet, lugege Nestlé‘ küpsiste poliitikat.

IP-aadressid

Võime jälgida Interneti-protokolli (IP) aadresse, et (muuhulgas) (i) teha tõrkeotsingut tehniliste probleemide korral, (ii) tagada veebisaidi turvalisus ja turve, (iii) piirata kindlate kasutajate juurdepääsu sellele veebisaidile ja/või meie rakendustele ning (iv) mõista paremini, kuidas seda veebisaiti ja/või meie rakendusi kasutatakse. IP-aadress on number, mida arvuti võrgus kasutab, et tuvastada teie arvuti iga kord, kui kasutate Internetti.

Logifailid

Meie (või kolmas osaline meie nimel) võime koguda teavet logifailide kujul, mis salvestavad veebisaidil ja/või meie rakendustes toimuvat ning koguvad statistikat kasutajate sirvimisharjumuste kohta. Need kirjed luuakse anonüümselt ja need aitavad (muuhulgas) koguda (i) teavet brauseri tüübi ja operatsioonisüsteemi kohta, (ii) teavet kasutaja seansi kohta (nt lehe, kust nad tulid, URL, veebisaidi ja/või meie rakenduste külastamise kuupäev ja kellaaeg ning teave selle kohta, milliseid lehti ja kui kaua nad meie veebisaidil ja/või rakendustes on kuvanud) ning (iii) muid sarnaseid navigeerimis- ja teekonnaandmeid. Kasutame logifaili jäädvustatud teavet ka siseturundus- ja demograafiauuringuteks, et saaksime pidevalt teile pakutavaid veebiteenuseid täiustada ja kohandada. Logifaile kasutatakse vaid sisemiselt ja need pole ühegi kindla kasutajaga seotud.

Veebimajakad

Võime kasutada veebimajakaid (või tühje GIF-e) sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes või kaasata neid teile saadetavatesse meilidesse. Veebimajakad (tuntud ka veebilutikatena) on väikesed koodistringid, mis võimaldavad veebilehele või meili graafilist pilti lisada, et meile andmeid edastada. Veebimajakate kaudu kogutud teave võib sisaldada mõnd eelnevas IP-aadressi jaotises kirjeldatud teavet ja samuti teavet selle kohta, kuidas kasutaja reageerib meilikampaaniale (nt meili avamise aeg, kuhu kasutaja meililt edasi liigub jne). Kasutame veebimajaka teavet mitmel eesmärgil, muuhulgas saidi liikluse aruandluseks, erinevate külastajate loenduseks, reklaamimiseks, meiliauditi ja aruandluse jaoks ning isikupärastamiseks.

Tagasi algusesse

9. Interneti-turundus. Mis on rämpspost ja kuidas me sellesse suhtume?

Rämpspost on teie nõusolekuta teile saadetavad soovimatud meilid, mis sisaldavad reklaame või turundusega seotud materjale.

Me EI saada rämpsposti. Me kasutame rämpspostivastast tööriista oma töötajate kaitsmiseks rämpsposti eest. Ilma loata meilide saatmine on paljudes riikides ebaseaduslik. Me ei kasuta teie isikuandmeid (sh meiliaadressi) otseseks turunduseks või järelteatiste saatmiseks ilma teie SELGESÕNALISE loata. Seda nimetatakse NÕUSTUMISEKS.

Samuti ei jaga me teie isikuandmeid ühegi kolmanda osalisega, kes kasutab teie isikuandmeid rämpsposti saatmiseks.
See veebisait ja/või meie rakendused võimaldavad teil meili teel turundusteavet saada. Igas Nestlé‘ saadetud meilis antakse teile võimalus alati loobuda turundusmeilide saamisest.
Kui arvate millegipärast, et olete Nestlé Groupi ettevõttelt saanud rämpsmeili, võtke kohe meiega ühendust.

Tagasi algusesse

10. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Võime säilitada isikuandmeid, mida saadate meile selle veebisaidi ja/või meie rakenduste kaudu, meie andmebaasides (nt meie kliendisuhete turunduse andmebaasis). Nestlé Group säilitab teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui on vaja, arvestades meie vajadustega vastata päringutele või lahendada probleeme, pakkuda täiustatud ja uusi teenuseid ning täita kohaldatavate seaduste järgi juriidilisi nõudeid. See tähendab, et võime pärast seda, kui olete lõpetanud Nestlé‘ teenuste või selle veebisaidi ja/või meie rakenduste kasutamise, säilitada teie isikuandmeid mõistliku aja. Pärast seda kustutatakse kõik teie isikuandmed kõikidest Nestlé Groupi süsteemidest.

Tuletame meelde, et teil on igal ajal õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Vt 6. küsimust.

Tagasi algusesse

11. Kas see veebisait ja/või meie rakendused koguvad andmeid lastelt?

See veebisait ja/või meie rakendused pole suunatud alla 13-aastastele lastele. See veebisait ja/või meie rakendused ei nõua ega kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt lastelt.
Tagasi algusesse

12. Kas kasutame kolmanda osalise veebisaidile suunavaid linke?

Võime sellel veebisaidil ja/või meie rakendustes kasutada linke, mis suunavad teid teiste ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele (ühise nimetusena kolmandate osaliste saidid). See privaatsusavaldus ei kehti kolmandatele osalistele, kuna meil pole nende saitidele õigusi. Kui külastate esitatud linkide kaudu kolmandate osaliste saite, võidakse nendel saitidel koguda teie isikuandmeid. Enne mis tahes isikuandmete esitamist veenduge, et olete rahul nende kolmandate osaliste saitide privaatsuspoliitikaga. Võimaluste piires püüame veenduda, et kõigil lingitud kolmandate osaliste saitidel rakendatakse teie isikuandmete kaitsmiseks samaväärseid meetmeid, kuid me ei vastuta juriidiliselt ega muul moel nende kolmandate osaliste saitide tegevuse, privaatsuspoliitika või privaatsuse tagamise taseme eest.

Tagasi algusesse

13. Kuidas saate meiega ühendust võtta?

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või meie teabekogumistavade kohta küsimusi, kaebusi või kommentaare, võtke meiega ühendust, kirjutades aadressile Lootsa 8A, Tallinn, Estonia, saates meili aadressile info@ee.nestle.com või helistades numbril 6366525.


Autoriõigus © 2013 Société des Produits Nestlé S.A.